ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 ประกาศผลคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 ประกาศผลคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ จพ.พัสดุ
 ประกาศวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 ประกาศวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรม อาคารบูรพาทิศและอาคารร่มเกล้า  
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารร่มเกล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117376606      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานเปลงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 641172666767      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))      
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 64117333752  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
29 พ.ย. 2564
ลงทะเบียนเข็ม 3
29 พ.ย. 2564
29 พ.ย. 2564
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”