ความพึงพอใจและพัฒนาบริการ
ไอดี ลำดับ แบบประเมินความพึงพอใจ SAU
173 100 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการภายนอกโรงพยาบาล
174 90  ✫ แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับบุคคลภายนอก
160 80 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
159 70  ✫ แบบประเมิน ภาษาไทย
172 60  ✫ แบบประเมิน ภาษาอังกฤษ (English)
การพัฒนาบริการและผลงานที่น่าภูมิใจ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”