โสต ศอ นาสิก
พญ.มยุรี อุยตระกูล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : โสต ศอ นาสิก
นพ.อภิรัตน์ รัตนแมด
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : โสต ศอ นาสิก
การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี 2541 (แพทย์จุฬา รุ่นที่ 48)
นพ.สุรพร ก้อนทอง
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : โสต ศอ นาสิก
การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.เอกภพ พลยมมา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : โสต ศอ นาสิก (โรคจมูกและภูมิแพ้)
นพ.อภิชาต บูรณะวังศิลา
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สาขา : แพทย์ช่วยตรวจ (โสต ศอ นาสิก)
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”