บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึก

สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ชั้น 6,7,8 อาคารบริการ 12 ชั้น  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 8

ลักษณะบริการ

          ให้บริการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนห้องผ่าตัด 10 ห้อง ด้วยทีมผ่าตัดที่มีความพร้อม

คำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด

คำแนะนำการเตรียมตัวเพื่อระงับความรู้สึก

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”