การให้บริการ

ตรวจรักษาโรคทางจิตเวช  จันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

ตรวจรายใหม่  วันละ  4  ราย  ถ้ามาเกิน  นัดมาตรวจในวันถัดไป

ตรวจรักษาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   จันทร์ , อังคาร  เวลา 13.30 - 16.00 น.

หมายเหตุ  รายใหม่ให้เข้ามานัดก่อน (คิวมากกว่า 6 เดือน)

ตรวจรักษาผู้ติดยาเสพติด  จันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ  

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ  จันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ 

ออกตรวจโรคทางจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน  2  เดือนต่อครั้ง  ยกเว้นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  และ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

โรงพยาบาลวังจันทร์ , โรงพยาบาลเขาชะเมา  วันพุธที่ 1  ของเดือน  โดย นพ.ปราโมทย์  ชูดำ

โรงพยาบาลบ้านค่าย , โรงพยาบาลปลวกแดง  วันพุธที่ 2  ของเดือน  โดย  นพ.ปราโมทย์  ชูดำ

โรงพยาบาลบ้านฉาง  วันพฤหัสบดีที่ 1  ของเดือน  โดย พญ.จิรภา  สุรเบญจวงศ์

โรงพยาบาลแกลง  วันพฤหัสบดีที่ 3  ของเดือน  โดย พญ. จิรภา  สุรุเบญจวงศ์

ตรวจทางจิตวิทยาตามคำสั่งแพทย์  โดยนักจิตวิทยาคลินิก  จันทร์- ศุกร์  ในเวลาราชการ  

ขั้นตอนการให้บริการ

กรณีผู้ป่วยนัด  มาตามนัด  ให้ยื่นใบนัดแนบบัตรคิวได้ที่ห้องตรวจ

กรณีผู้ป่วยไม่มาตามนัด   ผู้ป่วยรายใหม่  ให้ยื่นทำประวัติที่ห้องบัตร  อาคารผู้ป่วยนอก  ชั้น 2

หมายเหตุ   **ไม่รับเลื่อนนัดทุกกรณี  ให้มาแบบคนไข้ผิดนัด  แต่ให้ตรงวัน  เวลา  กับแพทย์เดิมที่รักษาอยู่ 

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”