FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ถาม
อุณหภูมิตู้เย็นสำหรับการเก็บยา ควรมีอุณหภูมิเท่าไร
ตอบ 2-8 องศาเซลเซียส

ถาม Hepatitis B Vaccine เก็บนอกตู้เย็นได้นานเท่าไร
ตอบ เก็บที่อุณหภูมิห้องได้นาน 48 ชั่วโมง

ถาม กิน postinor แล้วหลังจากนั้น 7 วัน มีเพศสัมพันธ์ซ้ำอีกครั้ง จำเป็นต้องกินอีกหรือไม่
ตอบ ไม่จำเป็น และไม่ควรกินเกิน 4 เม็ดต่อเดือน เนื่องจากเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนขนาดสูง อาจเกิดผลข้างเคียงได้ หากต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ แนะนำใช้ยาคุมแบบ 21 หรือ 28 เม็ด หรือใช้ถุงยางอนามัย

ถาม NaCl 600 mg tab. มี Na กี่ mEq
ตอบ NaCl 600 mg มีปริมาณโซเดียม (sodium)
และคลอไรด์ (chloride) อย่างละ 10.3 mEq

ถาม NaHCO3 300 mg tab. มี Na กี่ mEq
ตอบ NaHCO3 300 mg มีปริมาณโซเดียม (sodium) และไบคาร์บอเนต (bicarbonate) อย่างละ 3.6 mEq

ถาม ลักษณะอาการที่เข้าได้กับการแพ้ยาแบบ anaphylaxis
ตอบ 
มีอาการสองในสามอย่างดังต่อไปนี้ (กรณี severe หรือเกิดอาการอย่างรวดเร็วมาก -->1 อย่างก็ได้) = ผื่นแบบลมพิษ มักเป็นทั้งตัว อาจมีหน้าบวมตาบวม เยื่อบุอ่อนบวม หากเป็นมากอาจมีแขนขาบวมด้วย, หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี๊ด, ความดันโลหิตลดลง หน้ามืด หมดสติ **ไม่จำเป็นต้องมีผื่น**

ถาม 
อยากทราบอาการแพ้ clavulanic acid ว่าเป็นอย่างไร
ตอบ 
Clavulanic acid เป็นยากลุ่ม Beta-lactamase inhibitor ไม่มียานี้เดี่ยวๆจำหน่าย ใช้เป็นสูตรผสมกับยาอื่น จึงไม่มีรายงานการแพ้ของยาชนิดนี้เดี่ยวๆ ในบางกรณีสามารถแยกได้ว่าแพ้ clavulanic acid จริง ไม่ได้แพ้ยาอีกตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกัน โดยอาการที่พบส่วนใหญ่มักเป็นแบบ IgE-mediated และ MP rash

ถาม การแพ้ยา simvastatin เกิด"ผื่น" ในรูปแบบใดได้บ้าง เนื่องจากตนเองเริ่มกินยาได้ 1 เดือนแล้วผื่นเริ่มขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ กิน+ฉีดยาแก้แพ้ไม่หาย
ตอบ 
เกิดผื่นได้ทุกชนิด แต่โดยมากจะเป็นผื่นแบบ delayed-type เช่น MP rash ซึ่งไม่เกิดหลังได้ยาทันที แต่จะเกิดหลังได้ยาหลายวันหรือหลายเดือน (มักประมาณ 3-10 วัน) ส่วน SJS/TEN, DRESS พบน้อยมาก กรณีนี้ควรหยุดยา หากกังวลสามารถตรวจเลือดดู CBC, LFT สามารถใช้ยาตามอาการจนผื่นหายหรือจะรอให้หายเองก็สามารถทำได้ และไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเลือกใช้ยาลดไขมันในเลือดที่เหมาะสม

ถาม เปอร์เซ็นต์ cross allergy ระหว่างกลุ่มยา aromatic AED ประมาณเท่าใด
ตอบ 45-80% การแพ้ข้ามของยากลุ่มนี้มักเป็นแบบ delayed-type เช่น MP rash, DRESS, DHS, SJS/TEN, AGEP และยังอาจพบ internal organ damage โดยไม่มีผื่นด้วย ทั้งนี้ความเสี่ยงในการแพ้ข้ามกันไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบยีน/อัลลีล HLA-B*1502 แต่อย่างใด

ถาม Vit B complex tab ของผู้ใหญ่ (แนบรูปมาให้) เด็กอายุ 3 ขวบ 6 เดือนสามารถรับประทานได้หรือไม่ และขนาดเท่าใด
ตอบ 
ส่วนประกอบตามกล่องยาที่ให้มา ปริมาณวิตามินมากกว่าที่เด็ก 3.5 ขวบควรรับประทานค่อนข้างมาก ถ้าขาดสารอาหารหรือมีปัญหาจำเป็นต้องได้รับวิตามินชนิดนี้เสริม ไม่ควรกินเกินวันละครึ่งเม็ด ซึ่งถือว่ามากกว่าปริมาณที่ควรได้รับต่อวันแล้ว หากมีสุขภาพดีแต่อยากเสริมวิตามิน ควรเสริมด้วยอาหารที่มีวิตามินบีสูงจะมีผลดีต่อร่างกายมากกว่า

ถาม รพ.ระยองมียาสำหรับแก้พิษจากกรด HF หรือไม่ สามารถสนับสนุนให้กับโรงงานได้หรือไม่
ตอบ 
มี Calcium gluconate Gel 2.5% (60-GM) ซึ่งทางรพ.เตรียมขึ้นเองโดยงานผลิตยา โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ใดที่ต้องการนำไปเก็บไว้เองเพื่อใช้แก้พิษเบื้องต้นก่อนผู้ได้รับสารเคมีจะมาถึงรพ. สามารถติดต่องานผลิตยาเพื่อแสดงความต้องการซื้อได้ อายุการเก็บรักษายาคือ 6 เดือนนับตั้งแต่วันผลิต
 
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”