บทบาทและหน้าที่

            กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยการประยุกต์ นำเอากิจกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย รวมทั้งไปถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้สูงอายุเป็นต้น

ผู้ป่วยเด็ก 

  • กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย ในผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนด สมองพิการ เด็กเรียนรู้ช้า เด็กพิเศษ

ผู้ป่วยกาย 
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ระบบประสาทการรับรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเอง ทำกิจวัตรประจำวันได้ และสามารถกลับไปทำงานได้ตามระดับความสามารถสูงสุด
  • ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยนิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอกหัก ไหล่ติด
  • ระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง ฝึกกลืน ฝึกพูดเบื้องต้น กระตุ้นการรับรู้ ฝึกทักษะด้านกิจวัตรประจำวัน การเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปทำงาน
โทร. 038-611104 ต่อ 2112 เปิดบริการ จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”