บทบาทและหน้าที่

งานกายภาพบำบัด วิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะของโรคหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ โดยจะทำการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ระบบประสาท

 • ฝึกผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ฝึกผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด,หัวใจ
 • การฟื้นฟูสมรรถก่อน-หลัง ผ่าตัด

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • การบาดเจ็บเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ปรับโครงสร้าง กล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยเด็ก

 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • ฝึกการเคลื่อนไหวในเด็ก

ผู้สูงวัย

 • ลดการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ
 • เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

กีฬา

 • รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
 • เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้นักกีฬา

ตรวจประเมิน

ตรวจประเมินก่อนการรักษา

รักษาด้วยเครื่องมือ

มีเครื่องมือทางไฟฟ้าใช้ในการรักษา

เทคนิคการรักษา

ใช้เทคนิคต่างๆในการรักษา

อื่นๆ
 • ท่อน้ำนมอุดตัน
 • ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  > ตรวจเท้าเบาหวาน
  > โรคไตเรื้อรัง
โทร. 038-611104 ต่อ 2110-1 เปิดบริการ จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. , คลินิกนอกเวลา 16.30-20.30 น.
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”