ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
09 เม.ย. 2563
‘วันสร้างสุข’ ช่องวัน 31 ส่งมอบเงินบริจาค 2 แสน ให้โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลระยอง ขอขอบพระคุณ
อ่านต่อ
ข่าวประกาศ
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067380813  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067190156      
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63067493520      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057361660      
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
13 พ.ค. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณคุณวิไลลักษณ์,นพ.เอกลักษณ์ ช่อไสว,นทพ.สัญลักษณ์ ช่อไสว
12 พ.ค. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณบริษัทบีฟเฟอร์จำกัด
15 เม.ย. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณชมรมมดตะวันออกและมูลนิธิมดตะวันออก
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”