ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
09 เม.ย. 2563
‘วันสร้างสุข’ ช่องวัน 31 ส่งมอบเงินบริจาค 2 แสน ให้โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลระยอง ขอขอบพระคุณ
อ่านต่อ
ข่าวประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 6 หมวดรวม 197 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63047316762  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ server จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63047026993  
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 63057389886  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงกา 63057437760  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงกา 63057437648  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
13 พ.ค. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณคุณวิไลลักษณ์,นพ.เอกลักษณ์ ช่อไสว,นทพ.สัญลักษณ์ ช่อไสว
12 พ.ค. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณบริษัทบีฟเฟอร์จำกัด
15 เม.ย. 2563
โรงพยาบาลระยองขอขอบพระคุณชมรมมดตะวันออกและมูลนิธิมดตะวันออก
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”