ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
 รับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 ประกาศผลคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 64127410648  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารร่มเกล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017244729      
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ _65017333279  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65017312963  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65017312822  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65017312480  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65017312128  
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
20 ม.ค. 2565
20 มกราคม วันกายภาพบำบัด
11 ม.ค. 2565
QR code ผู้ป่วยนอก เพื่อรับข่าวสาร
07 ม.ค. 2565
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”