ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
06 ต.ค. 2562
อ่านต่อ
06 ก.ย. 2562
โรงพยาบาลระยองเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และโครงการรับยาใกล้บ้าน
03 ก.ย. 2562
ประชุมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขในเขต EEC
28 ก.ค. 2562
นายแพทย์สุกิจบรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:00 น. นายแพทย์สุกิจบรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ☻/ /▌♥♥ / ♥♥#งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลระยอง
ข่าวประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานมหกรรมคุณภาพและR2R ปี2561
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี 2554
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
 ประกาศโรงพยาบาลระยอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลระยอง
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการของระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศผลสอบ พนง.ราชการ
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของกลุ่มงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักโภชนาการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยพยาบาล
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 62097598503      
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารบริการ 12 ชั้น และอาคาร 264 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ฌครงการ 62107122656  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62107057031      
ITA
 EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  
 EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจหลัก  
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
06 ต.ค. 2562
06 ก.ย. 2562
โรงพยาบาลระยองเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และโครงการรับยาใกล้บ้าน
03 ก.ย. 2562
ประชุมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขในเขต EEC
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”