วิสัญญี
พญ.สุมาภรณ์ บุญญเลสนิรันตร์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
พญ.นันทวรรณ คุ้มสวน
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
พญ.สุมาลัย เปี่ยมสิน
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
พญ.นิยมพร สาริมา
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
พญ.ศศิรดา แตงจวง
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มช.
พญ.ศิริรุ่ง ธีระวงศ์เสรี
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พญ.จุฑาลักษณ์ กริ่มวงษ์รัตน์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : วิสัญญีแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาิวิทยาลัยขอนแก่น
พญ.ภัสรี อิทธิอภิรักษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี (วิสัญญีแพทย์)
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”