จิตเวช
พญ.อรอุมา ประสงค์สำเร็จ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พญ.จิรภา สุรเบญจวงศ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : จิตแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”