กุมารเวชกรรม
พ.ญ.เนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : หัวหน้ากลุ่มงานกุมารแพทย์ (โรคเลือดในเด็ก)
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
นพ.วรากร เชิดจิระพงษ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา : กุมารแพทย์ (โรคภูมิแพ้)
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ.นฤวรรณ พิริยะบรรจง
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : กุมารแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ญ.เบญจวรรณ ตระกูลสถิตย์มั่น
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : กุมารแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ญ.พรเพ็ญ วงศ์ไพศาล
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : กุมารแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ญ.นิภารัตน์ นิ่มศิริ
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา : กุมารแพทย์
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”