การบริการสำหรับประชาชน
การบริการสำหรับประชาชน
งานทันตกรรมโรงพยาบาลระยองเปิดให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมประดิษฐ์ รวมถึงการดูแลรักษาฟันในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผู้ป่วยล้างไต โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ และได้รับคำแนะนำขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้แผนการรักษาเหมาะสมกับสภาวะของผู้ใช้บริการและผลการรักษามีคุณภาพสูงสุด

โรงพยาบาลระยองแผนกทันตกรรม มีคลินิกให้บริการทางทันตกรรมดังนี้

 • คลินิกทันตกรรมในเวลา
 • คลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ขั้นตอนการขอมารับบริการทางทันตกรรม

 1. สำหรับผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย
  ทันตกรรมเปิดหยิบบัตรคิวเวลา 7.00 น.
  เริ่มซักประวัติ เวลา 8.00 น.
  รอรับการรักษาเวลา 9.00 น. ตามลำดับ
 2. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมาย
  ยืนใบนัดได้ที่ทันตกรรม ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
  รอรับการรักษา ตามเวลานัดหมาย
(หากประสงค์จะเลื่อนนัดหมาย กรุณาติดต่อระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.30 น. ก่อนวันนัดหมาย )
วัน-เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรจุดบริการ

คลินิกทันตกรรมในเวลา เวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์  07.00 - 16.30 น.

คลินิกทันตกรรมนอกเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ - ศุกร์  16.30 - 20.30 น. (สำหรับสิทธิประกันสังคม และเบิกจ่ายตรง)
 เสาร์             08.30 - 16.30 น. (สำหรับสิทธิประกันสังคม และเบิกจ่ายตรง)
 อาทิตย์         08.30 - 16.30 น. (สำหรับสิทธิเบิกจ่ายตรงเท่านั้น) 


ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
เบอร์มือถือ 080-7599339 (สายตรง)
เบอร์โทรภายใน 038-611104 ต่อ 2060-2061
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง

อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลระยอง

ชื่อผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเพจหน่วยงานตนเอง

นางสาวพลอยกาญจน์ สร้อยสน 
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”