ตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ (Logo) และความหมาย
วงรีรูปไข่
สื่อให้เห็นการคุ้มครองดูแล ให้ความอบอุ่นใจ ไว้วางใจในการรักษาพยาบาล และอีกนัยหนึ่งเป็นการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
สีม่วง
เป็นการก้าวหน้าอีกขั้นของสถานพยาบาล ที่ไม่หยุดนิ่งเรื่องบริการ
"การต้อนรับ การยิ้มแย้ม และการใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการ"
ต่างจากสถานพยาบาลเดิมของภาครัฐบาล ให้ใกล้เคียงภาคเอกชน
ย่อมาจาก R-Y (Rayong Hospital)
สีเขียว
หมายถึง บุคลากรคุณภาพหลายฝ่ายที่พร้อมให้การ ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยหัวใจ
สีเขียว เป็นสีสดใส ความสดชื่น กระฉับกระเฉง "พร้อมใจ-ด้วยใจ"
สีเหลือง
หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเข้ารับการรักษา
สีเหลือง เป็นสีกลางของแม่สี อยู่ได้ทั้งโทนร้อน-เย็น เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่พร้อมได้รับการดูแลจากบุคลากรคุณภาพทุกฝ่าย
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”